EG®2.0 - produkcja implantu

EAGLEGRID® 2.0 to cyfrowy implant udoskonalający technikę leczenia metodą IUXTA. Dzięki innowacyjnym technologiom zgodnym z Europejską Dyrektywą Implantologiczną z 2020 r. EAGLEGRID® 2.0 jest rozwiązaniem dla wszystkich przypadków ubytku zębowego, a także bezzębia szczęki lub żuchwy, w których zanik kości uniemożliwia zastosowanie implantów śródkostnych. EAGLEGRID® 2.0 to implant, składający się z tytanowej siatki (grid) idealnie zaprojektowanej dla każdego pacjenta, przymocowanej do szczęki lub żuchwy za pomocą tytanowych śrub. Indywidualność implantu połączona ze stabilnością śrub do osteosyntezy, pozwala EAGLEGRID® 2.0 uzyskać gwarantowaną integralność kostną. Ekstremalne zaniki kostne nie stanowią najmniejszej przeszkody.

CBCT i wirtualny model kości 3D

Projekt rozpoczyna się od wykonania badania tomograficznego pacjenta. Podczas badania pacjent musi mieć na sobie odpowiedni szablon radiologiczny, który pozwoli nam zaprojektować wygląd przyszłego uzupełnienia protetycznego (prosthedcally guided). Uzyskane pliki DICOM są wysyłane przez stomatologa, drogą elektroniczną, do zespołu EAGLEGRID, który sprawdzi ich jakość oraz przeanalizuje możliwości wykonania projektu.

EagleGrid 2.0 obróbka cyfrowa

EAGLEGRID® 2.0 jest cyfrowym odwzorowaniem anatomii pacjenta, dzięki pracy wykwalifikowanych stomatologów i techników dentystycznych oraz przy użyciu autorskiego oprogramowania. Konstrukcja i geometria siatki jest zaprojektowana tak, aby zapewnić prawidłowe obciążenia protetyczne. Uzyskujemy w ten sposób maksymalnie możliwy i długoterminowy sukces wykonywanej pracy protetycznej. Cały wirtualny projekt jest konsultowany ze stomatologiem, w celu dokonania ewentualnych zmian. Po zatwierdzeniu przez lekarza wykonującego badanie, implant EAGLEGRID® 2.0 jest wprowadzany do produkcji.

SLM (Selective Laser Meldng) druk 3D

EAGLEGRID® 2.0 produkowany jest za pomocą techniki laserowego topnienia tytanu. Wiązka lasera syntetyzuje poszczególne warstwy metalu aż do uzyskania pożądanego obiektu 3D. Tak wykonana siatka odznacza się wysokim standardem czystości, a także jednorodną mikrostrukturą, co przekłada się na dużą wydajność mechaniczną. Pod koniec produkcji każdy EAGLEGRID® 2.0 jest laserowo znakowany kodem alfanumerycznym, który jednocześnie dopasowuje go do pacjenta, dla którego jest przeznaczony.

Czyszczenie, odkażanie, pakowanie i wysyłka

EAGLEGRID®2.0 są czyszczone i odkażane za pomocą maszyn ultradźwiękowych, w specjalnie przeznaczonym do tego czystym pomieszczeniu, gdzie zachowane są odpowiednie parametry środowiska. Po zapakowaniu EAGLEGRID® 2.0 są poddane sterylizacji promieniowaniem gamma. Każdy cykl produkcyjny jest ściśle kontrolowany i monitorowany, aby móc zagwarantować identyfikalność produktu zgodną z najbardziej zaawansowanymi i restrykcyjnymi normami.

Zabieg chirurgiczny

Zabieg chirurgiczny odbywa się przy użyciu sedacji, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. EAGLEGRID PL może dostarczyć lekarzowi wykonującemu zabieg narzędzia ułatwiające pozycjonowanie siatki. Wykonujemy również frezowane mosty tymczasowe PMMA, które zapewnią komfort pacjenta, umożliwiając natychmiastowe funkcjonowanie i żucie, w oczekiwaniu na zagojenie tkanek miękkich.