Informacje dla lekarza

Bądź częścią następnego pokolenia w dziedzinie implantologii i dowiedz się, jak Eagle Grid może zmienić zasady gry dla Ciebie i Twojej praktyki!

Stomatolodzy bardzo często spotykają się z trudnymi przypadkami klinicznymi, w których dochodzi do znacznego zaniku kości. Utrata kości jest wynikiem ekstrakcji zębów, po trzech miesiącach odnotowano średni ubytek kości, na poziomie dziąsła, powyżej 3 mm. Sytuacja staje się poważniejsza po wielu latach od utraty zęba, kiedy to doszło do znaczniejszego zaniku kości i kształt wyrostka zębodołowego jest bardzo cienki (jak ostrze noża). W krytycznym stanie zaniku dochodzi do całkowitego braku kości wyrostka zębodołowego – z pozostawieniem jedynie kości podstawy szczęk. Obecnie pacjenci coraz częściej zwracają się o stałe rozwiązania protetyczne w celu uzupełnienia brakujących zębów, chcąc poddać się jak najmniejszej liczbie zabiegów chirurgicznych. Inni słowy stomatologia podąża za trendem mniej inwazyjnych zabiegów, ale z wysokim stopniem przewidywalności.


Do tej pory u pacjentów z występującą atrofią praktykowano leczenie polegające na wykonywaniu zabiegów regeneracji kości, a następnie po długim okresie gojenia, umieszczenie implantów. Ten długotrwały proces leczenia miał na celu wykonanie stałej pracy protetycznej. Rezultaty augmentacji kości nie są jednak idealne i zadowalające. Stopień regeneracji kości nie zawsze jest przewidywalny, a z czasem może nawet ulec resorpcji. Takie leczenie może być dla pacjenta problematyczne z uwagi na możliwość występowania powikłań oraz konieczność wykonywania dodatkowych zabiegów chirurgicznych.


Alternatywnym rozwiązaniem z przeszłości są implanty podokostnowe. Wskaźnik ich sukcesu był dość słaby ze względu na elementarne techniki wykorzystywane do ich produkcji. Implanty projektowane były na podstawie pobranego wycisku kości, a następnie produkowane techniką lost wax. Brak precyzji oraz niedokładne dopasowanie implantu do kości, był problemem, który prowadził do częstych niepowodzeń. Innym poważnym problemem był fakt, że implant był projektowany przez techników dentystycznych, a nie przez chirurgów stomatologicznych przy współpracy z bioinżynierami. Z tych powodów implanty podokostnowe zostały w praktyce odrzucone.

Technologia IUXTA 3D

Obecnie technologia CAD CAM umożliwiła ulepszenie niepostępowej koncepcji implantu podokostnowego i przekształcenie go w zupełnie nowe rozwiązanie. Projekt produkcji implantów podokostnowych jest teraz wykonywany na wirtualnym modelu 3D, zorientowanym protetycznie i drukowanym z tytanu z selektywnym topieniem laserowym. Ponadto, doskonale rozkładafizjologiczne siły żucia.

EAGLEGRID od 7 lat obserwuje setki przypadków leczonych z sukcesem. Innowacyjna technologia umożliwiła pokonanie wcześniejszych ograniczeń anatomicznych i fizjologicznych pacjenta. Zespół tworzący EAGLEGRID jest kluczem do sukcesu dla implantu EAGLEGRID® 2.0. Projekt zaczyna się od rozpoznania potrzeb klinicznych pacjenta, następnie jest opracowywany przez specjalistów medycznych posiadających doświadczenie chirurgiczne i wiedzę biologiczną, a dalej jest rozwijany przez inżynierów i ekspertów komputerowych. Tak stworzony unikalny implant EAGLEGRID® 2.0 przechodzi dokładne i rygorystyczne testy mechaniczne, zarówno podwzględem wytrzymałości, jak i czystości.

Nowa era implantologii

Nowa era w implantach podokostnowych EAGLEGRID® 2.0 IUXTA 3D nie ma ograniczeń. W razie potrzeby implant typu grid można stosować do pojedynczego brakującego zęba, jak również znakomicie sprawdza się przy odbudowie całego łuku zębowego szczeki i/lub żuchwy. To wszystko wykonywane jest podczas jednego zabiegu chirurgicznego wraz z możliwością natychmiastowego założenia uzupełnień protetycznych.

EAGLEGRID® 2.0:

  • Zaspokajanie potrzeb pacjenta
  • Zwycięstwo cyfrowej technologii
  • Innowacyjny proces – Implantologia „szyta na miarę”
  • Profesjonalizm zespołu EagleGrid
  • Precyzja i dostosowanie do indywidualnych potrzeb
  • Jakość bez kompromisów
  • Chirurgia bez ryzyka